Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 23, 2002

Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn

Resumé
På Museumsgården på Møn har man med stor succes siden maj 1999 opsamlet kildesorteret humanurin fra besøgende og personale. Der er installeret et nyt sorterende spildevandssystem som led i et projekt, der er iværksat af Storstrøms Amt med henblik på af få belyst, hvordan urin kan recirkuleres i Danmark. I rapporten "Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn" beskrives de positive erfaringer fra driften af systemet og med brugen af toiletter og urinal. Vandbesparelsen har været meget stor, og kvaliteten af den opsamlede urin er høj. I rapporten beskrives også kvaliteten af den opsamlede urinblanding ud fra indholdsstofferne.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (315 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (2104 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. 

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.