Milj°zoner og effekter

Figur 2      Vejtyper ved trafiktællinger (Kilde: Københavns Kommune Færdselstællinger (5)