Miljøzoner og effekter

Indholdsfortegnelse

1 Forord

2 Sammenfatning og konklusioner
   2.1 Undersøgelsen
   2.2 Miljøeffekter
   2.3 Økonomiske effekter
   2.4 Udformning af zonen
   2.5 Kontrol af en miljøzone

3 Miljøzone med krav om partikelfilter
   3.1 Citygodsordningen
   3.2 Københavns Kommunes aktuelle planer
   3.3 Afgrænsninger
      3.3.1 Miljøzonens geografiske udbredelse
      3.3.2 Transitruter
      3.3.3 Vægtgrænser
   3.4 Vurdering af effekten
      3.4.1 Trafikarbejdet
   3.5 Anskaffelse af partikelfiltre

4 Miljøzone med alderskrav efter svensk model
   4.1 Effektvurdering

5 Kontrol af en miljøzoneordning
   5.1 Standsningsforbud
   5.2 Kørselsforbud
   5.3 Sanktioner

6 Miljøzoner i øvrige danske byer

7 Referencer

Bilag A: Trafikarbejde i fordelingsgader