Miljøzoner og effekter

7 Referencer

(1)   Færdselsstyrelsen: Partikelfiltre på tunge køretøjer, 2001, www.fstyr.dk

(2)   Institut for Miljøvurdering: Samfundsøkonomisk vurdering af partikel­filtre, 2002. www.imv.dk

(3)   Miljøstyrelsen: Miljøzoner, fase 1. Miljøprojekt nr. 514, 2000, www.mst.dk

(4)   Miljøstyrelsen: Miljøzoner, partikler og sundhed, Miljøprojekt nr. 620, 2001, www.mst.dk

(5)   Københavns Kommune: Færdselstællinger og andre trafikundersøgelser 1997-2001, udgivet 2002, www.kk.dk

(6)   Københavns Kommune, Statistisk Kontor: Folketal i bydele 1. januar 2003, www.kk.dk

(7)   Trafikministeriet: TEMA2000, maj 2000, www.trm.dk

(8)   Danmarks Statistik: Statistiske Efterretninger, Transport, 2002, www.dst.dk

(9)   Netcen: BeTa, Benefits Table Database, Estimates of the marginal external costs of air pollution in Europe, created for European Commission DG Environment

(10) De Danske Bilimportører: Vejtransporten i tal og tekst, 2002