Miljøzoner og effekter

4 Miljøzone med alderskrav efter svensk model

4.1 Effektvurdering

I de tre største svenske byer (Stockholm, Göteborg og Malmö) blev der i 1996 indført miljøzoner for tunge køretøjer. Reglerne var, at lastbiler kun måtte køre i zonerne, hvis de levede op til bestemte svenske miljønormer.

I alle tre byer er der tale om forholdsvis store områder; i Stockholm dækker zonen således et område på 35 km2 med 250.000 indbyggere, mens den mindste zone i Malmø er 9 km2 stor og har 80.000 indbyggere.

Kravene i zonerne var som nævnt baseret på svenske miljønormer, hvilket førte til at de kom i konflikt med EU-reglerne, idet en udenlandsk bil ikke havde samme mulighed for at opfylde kravene som en svensk bil. Derfor ændredes kravene i 1999, så det nu blot er et alderskrav. I dag kan en lastbil få adgang til zonen, hvis den er mindre end 8 år gammel, uanset nationalitet. Hvis bilen er mere end 8 år gammel, kan den få en dispensation, såfremt den har partikelfilter.

Et sådant krav er nemt at forstå, administrere og kontrollere, og det er derfor også en relevant mulighed i en dansk miljøzone. I det følgende vurderes effekten på samme måde som den i kapitel 2 skitserede miljøzone med krav om partikelfilter.

4.1 Effektvurdering

I forrige kapitel blev trafikarbejdet for den tunge trafik i miljøzonen estimeret som angivet nedenfor:

Tabel 9 Trafikarbejde i miljøzonen

Biltype

Andel af tung trafik

Trafikarbejde pr. døgn

2-akslede lastbiler

43%

 52.622 bilkm/døgn

3- og 4- akslede lastbiler

17%

20.804 bilkm/døgn

Busser i rute

29%

35.490 bilkm/døgn

Turistbusser

11%

13.462 bilkm/døgn

I alt

100%

  122.378 bilkm/døgn

Endvidere blev aldersfordelingen blandt tunge køretøjer vurderet til nedenstående (omsat til EURO-normer):

Tabel 10 Aldersfordeling for tunge køretøjer i Danmark (2002)

 

Lastbiler

Busser

Samlet bestand

50.200 stk.

8.100 stk.

Før EURO

31%

36%

EURO I

13%

15%

EURO II

44%

39%

EURO III

12%

10%

I alt

100%

100%

Kilde: De Danske Bilimportører (10)

EURO 2-normen trådte i kraft i oktober 1996, og før den var EURO I-normen fra oktober 1993 den gældende. Et alderskrav på maksimalt 8 år ville medføre, at biler skulle være indregistreret i 1995 eller senere, hvilket svarer til at ca. halvdelen af EURO I bilerne og samtlige "før EURO"-biler ville være udelukket fra at køre i miljøzonen.

Hvis det antages, at transportarbejdet er jævnt fordelt på biler, uanset deres alder, kan de relevante dele af transportarbejdet estimeres til følgende for biler, der er indregistreret før 1.10.93:

Tabel 11 Trafikarbejde med "før EURO" biler

Biltype

Trafikarbejde i zonen [bilkm/døgn]

Andel af biler, der er før EURO

Trafikarbejde med før EURO biler [bilkm/døgn]

2-akslede lastbiler

52.622

31%

16.313

Flerakslede lastbiler

20.804

31%

  6.449

Busser

13.462

36%

  4.846

I alt

86.888

 

27.608

For biler, der er indregistreret med EURO I-normen, antages det at halvdelen vil være omfattet af begrænsningen på 8 år. De relevante dele af trafikarbejdet er beregnet nedenfor:

Tabel 12 Trafikarbejde med EURO 1- biler over 8 år

Biltype

Trafikarbejde i zonen [bilkm/døgn]

Andel af biler, der er EURO I over 8 år

Trafikarbejde med EURO I biler over 8 år [bilkm/døgn]

2-akslede lastbiler

52.622

7%

3.684

Flerakslede lastbiler

20.804

7%

  1.456

Busser

13.462

8%

  1.077

I alt

86.888

 

6.217

Hvis det antages, at alle biler over 8 år udskiftes med biler med EURO III motorer, kan partikelemissionen før og efter kravet beregnes ud fra emissionsfaktorerne i Tabel 6:

Klik for at se tabellen: ‘‘Tabel 13‘‘
Klik for at se tabellen: ‘‘Tabel 13‘‘


Et alderskrav vil således medføre, at den samlede partikelemission reduceres med ca. 7 kg i døgnet, svarende til godt 2,5 tons om året.

Ligesom i miljøzonen med partikelfilter vil der også være en positiv effekt uden for miljøzonen, hvor partikelemissionen skønsmæssigt kan reduceres med ca. 7,5 tons om året.

Som i miljøzonen med partikelfilter antages, at rutebusser er undtaget fra kravet, fordi de allerede er underlagt miljørestriktioner i forbindelse med udbuddet af busruter. Endvidere antages det, at det samlede trafikarbejde er uændret.