Milj°zoner og effekter

Tabel 3   Tung trafik på bydelsgader og øvrige veje i miljøzonen   Hele kommunen Inden for miljøzonen Vejlængde Trafikarbejde [bilkm/døgn] Tung trafikarbejde [bilkm/døgn] Vejlængde Trafikarb. [bilkm/døgn] Tung trafikarbejde [bilkm/døgn] Bydelsgader 97 km 600.000 43.200 29 km 180.000 12.960 Øvrige veje 480 km 500.000 36.000 144 km 150.000 10.800 I alt 577 km 1.100.000 79.200 173 km 330.000 23.760