Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 5, 2003

Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding - pumpning

Resumé
Der er i projektet gennemført en undersøgelse af betydningen af fænomenet barometerånding for indholdet af nikkel i grundvandet i kalkmagasinerne på Østsjælland. Det er således i projektet dokumenteret at barometerånding er en væsentlig proces ved frigivelsen af nikkel til grundvandet, og at processen er knyttet til nærområdet omkring den pågældende vandindvindingsboring. I arbejdsrapporten konkluderes at problemet for vandforsyningerne kan minimeres gennem planlægning af driften af vandforsyningen og relativt enkle tekniske løsninger.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (397 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (3346 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.