Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage

Kolofon

Titel
Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage

Undertitel
Hovedrapport

Forfatter
Frambøl, Charlotte;  Hansen, Helge;  Østergaard, Jens;  Koch, Anne Pia; Jacobsen, Tommy;  Balschmidt, Line;  Søchting, Ulrik

Anden bidragyder:
En række producenter af materialer, rensemidler, leverandører af midler, rensefirmaer mv. har bidraget med oplysninger, deltagelse i følgegruppe, udførelse af renseforsøg mv.

Noter og andre oplysninger
Hører sammen med: "Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage : - Kortlægning af midler og metoder" (Miljøprojekt, 780), "Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage : - Undersøgelse af forekomster" (Miljøprojekt, 781), "Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage : - Udvikling og afprøvning af biologiske testmetoder" (Miljøprojekt, 782), "Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage : - Bevoksning på murværk, tegl- og betontage" (Miljøprojekt, 783)

Udgiver/forlægger
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution
Teknologisk Institut;  Københavns Universitet

Copyright
Miljøministeriet. Miljøstyrelsen

Serietitel og nummer
Miljøprojekt nr. 784, 2003

Emneord
dan: renere teknologier;  mosser;  alger;  mikrobiologisk bekæmpelse

Resumé
dan: I projektet, er der foretaget undersøgelser af biologisk vækst (alger, mosser mv.)   på murværk, tegl- og betontage. Undersøgelserne omfatter en kortlægning af de forskellige typer vækst, hvilke parametre der er betydende for vækst, og en vurdering af bekæmpelsesmetoder. Der er lavet et katalog over de forskellige typer vækst, og der er udarbejdet en metode til at teste effekten af bekæmpelsesmetoder. Konklusionen på undersøgelserne er, at de undersøgte væksttyper generelt ikke giver skader på de undersøgte materialer.  Bekæmpelse er derfor sjældent nødvendig, og kan i værste tilfælde medføre skader på bygningsmaterialerne.

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
ISBN 87-7972-530-9

URL
http://www.mst.dk

Version
1.0

Versionsdato
2003.03-18

Format
htm; jpg; gif; pdf

Inventarliste
default.htm; forord.htm; helepubl.htm; indhold.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kap04.htm; kap05.htm; kap06.htm; kap07.htm; kap08.htm; kap09.htm; kap10.htm; kap11.htm; kap12.htm; kap13.htm; kap14.htm; kap15.htm; kap16.htm; kap17.htm; kap18.htm; kap19.htm; kap20.htm; kap21.htm; kap22.htm; kap23.htm; kolofon.htm; samfat.htm; samfat_eng.htm; 10.jpg; 12.jpg; 13.jpg; 14.jpg; 15.jpg; 16.jpg; 2.jpg; 20.jpg; 21.jpg; 22.jpg; 23.jpg; 3.jpg; 4.jpg; 5.jpg; 8.jpg; 1.gif; 11.gif; 17.gif; 18.gif; 19.gif; 6.gif; 7.gif; 9.gif; getacro.gif

Publiceringsstandard nr.
1.0