Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage

Indholdsfortegnelse

Forord
   
Vækst på murværk, tegl- og betontage
Større kendskab til materialer og vækster
Baggrund og formål
Bred interesse for projektet
Undersøgelsen
Hovedkonklusioner
Projektresultater
Afrensning af vækst/vurdering af effekt og risici
Muligheder for forebyggelse af vækst
Yderligere information
  
Growth on masonry, clay and concrete roofing tiles
Better knowledge of materials and types of growth
Background and objective
General interest in the project
The investigation
Principal conclusions
Results of the project
Cleaning for growth / evaluation of effect and risks
Possibilities for prevention of growth
Further information
  
1 Indledning
1.1 Baggrund
1.2 Afgrænsning
1.3
  
Kilder
  
2 Formål
 
3 Målgruppe
  
4 Aktiviteter
4.1 Litteraturstudie
4.2 Erfaringsopsamling
4.3 Besigtigelser/registreringer
4.4 Enkeltstående besigtigelser/undersøgelser
4.5 Områdebesigtigelse/undersøgelse
4.6 Biologiske undersøgelser af udtagne materiale- og vækstprøver
4.7 Undersøgelser af udtagne materialeprøver
4.8 Laboratorieprøvning
4.9 Afrensningsforsøg
4.10
   
Anden prøvning
  
5 Lovgivning
5.1 Godkendelse af produkter/Miljølovgivning
5.1.1 Indledning
5.1.2 Lovgrundlag
5.1.3 Godkendelse af produkter
5.1.4 Produkter uden godkendelse
5.2
  
Arbejdsmiljø
  
6 Kortlægning af midler og metoder
  
7 Biologisk vækst
7.1 Nøgle I - overordnet bestemmelse af biologisk vækst
7.1.1 Bakterier
7.1.2 Alger
7.1.3 Svampe
7.1.4 Laver
7.1.5 Mosser
7.1.6 Andre sporeplanter
7.1.7 Højere planter
7.2 Typer af vækst
7.3
  
Betydende vækstparametre
  
8 Materialer og materialeegenskaber
8.1 Materialer
8.2 Materialeegenskaber
8.3 pH
8.4 Densitet
8.5 Vandoptagelse/minutsugning
8.6 Fordampningshastighed
8.7 Næringsstoffer
8.8 Overfladens ruhed
8.9
  
Porøsitet
  
9 Materialeegenskabernes betydning for vækst
9.1 Forekomst af vækst på materialer
9.2 Undersøgte materialeparametre
9.2.1 Indledning
9.2.2 pH
9.2.3 Densitet og vandoptagelse
9.2.4 Fordampningshastighed
9.2.5 Næringsstoffer
9.2.6 Overfladens ruhed
9.2.7
  
Porøsitet
   
10 Områdeundersøgelse
10.1 Baggrund
10.2 Formål
10.3 Beskrivelse
10.4
  
Resultat af områdeundersøgelse
   
11 Konstruktionsforholds betydning for vækst
11.1 Indledning
11.2 Geografisk placering og orientering
11.3 Tagudhæng
11.4 Taghældning
11.5 Undertag/tagventilation
11.6 Fugtspærring/opsprøjt
11.7 Defekter
11.8 Fugeudformning
11.9
  
Mørtelkvalitet
   
12 Skadestyper
   
13 Rensemidler/metoder
13.1 Indledning
13.2 Forsøg med hedvandsrensning
13.3 Anden mekanisk afrensning
13.4 Kemiske midler
13.5 Damprensning/Microclean afrensning
13.6 Alternative muligheder
13.7 Risici for skader på materialer ved afrensning
13.8
  
Anbefalinger
  
14 Udvikling og afprøvning af testmetode
14.1 Udvikling af testmetode
14.2 Afprøvning af testmetode
14.3 Kvalitetskontrol af afrensning
14.4 Resultater af delfasen: "Udvikling og afprøvning af testmetode"
14.5
  
Diskussion
  
15 Muligheder for forebyggelse af vækst
   
16 Forebyggelse af vækst ved valg af råmaterialer samt produktionsproces
16.1 Indledning
16.2 Tegl
16.2.1 Indledning
16.2.2 Påvirkning af materialeegenskaber
16.3 Betontagsten, kalksandsten, muremørtel, puds
16.3.1 Indledning
16.3.2 Påvirkning af materialeegenskaber
16.4
  
Natursten: Granit/gnejs
    
17 Forebyggelse af vækst ved planlægning og design af konstruktion
17.1 Indledning
17.2 Tagudhæng
17.3 Taghældning
17.4 Tagventilation
17.5 Valg af fugeudformning
17.6 Undgåelse af konstruktive defekter
17.7
  
Valg af materialer
    
18 Forebyggelse af vækst ved opførelse/udførelse
18.1 Transport og håndtering af materialer
18.2 Fugeudformning
18.3 Afsyring
18.4 Forebyggende overfladebehandlinger
18.5
  
Overfladebehandlinger generelt
   
19 Forebyggelse af vækst i brugsfase/ vedligeholdelsesfase
19.1 Vedligehold af fuger/omfugning
19.2 Afrensningsmetoder
19.3 Vedligehold af overfladebehandlinger
19.4
  
Bevoksning i omgivelser
   
20 Betydning af forebyggelse for muligheder ved nedrivning/genanvendelse
20.1 Indledning
20.1.1 Tilsætning af biocider/giftstoffer
20.1.2
  
Overfladebehandlinger
   
21 Konklusioner
  
22 Forslag til yderligere undersøgelser
  
23 Referencer