Hvad koster støj?

Kolofon

Titel
Hvad koster støj?

Undertitel
- værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden

Udgiver/forlægger
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution
Miljøstyrelsen

Copyright
Miljøministeriet. Miljøstyrelsen

Serietitel og nummer
Miljøprojekt nr. 795, 2003

Emneord
dan: støj;  trafik;  prisfastsættelse;  København

Resumé
dan: Ved hjælp af en husprisanalyse er husprisers sammenhæng med vejstøj analyseret i 8 områder i Storkøbenhavn. En husprisanalyse tager udgangspunkt i, at nærhed til fx en støjende vej indgår som en del af prisen på et hus på linie med bl.a. boligarealet, antal toiletter og husets alder. Ved at opstille en model, hvor de enkelte karakteristika indgår, kan man isolere effekten af en enkelt parameter, her vejstøj, og få en værdi for denne parameter. På baggrund heraf, er det beregnet, at priserne på huse belastet med vejstøj over 55 decibel (dB) beliggende ud til "almindelige" veje falder med 1,2% pr. dB. Det tilsvarende tal for huse beliggende ud til motorveje er 1,6% pr. dB.

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
ISBN 87-7972-568-6

URL
http://www.mst.dk

ISSN - trykt
ISSN 0108-6375

Version
1.0

Versionsdato
2003.04-10

Format
htm; gif; pdf

Inventarliste
bil01.htm; bil02.htm; bil03.htm; bil04.htm; bil05.htm; bred01.htm; default.htm; forord.htm; helepubl.htm; indhold.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kap04.htm; kap05.htm; kap06.htm; kap07.htm; kolofon.htm; samfat.htm; samfat_eng.htm; udskriv.htm; 1.gif; 10.gif; 11.gif; 12.gif; 13.gif; 14.gif; 15.gif; 2.gif; 3.gif; 4.gif; 5.gif; 6.gif; 7.gif; 8.gif; 9.gif; formel1.gif; getacro.gif; s.48.gif

Publiceringsstandard nr.
1.0