Hvad koster støj?

Indholdsfortegnelse

Forord
  
Sammenfatning og konklusioner
  
Summary and conclusions
  
1 Teori
1.1 Værdisætning
1.2 Husprismetoden
1.3 Antagelser
1.4 Den funktionelle form
1.5 Variabler
1.6 Data
   
2 Litteratur
   
3 Metode
3.1 Udvælgelse af områder
3.2 Definition af miljøvariablen
3.3 Modellering
3.4 Deflatering
  
4 Databehandling
4.1 Beskrivelse af områder
4.2 Sortering
4.3 Deskribtiv statistik
4.4 Tidsproblematik
   
5 Modellering og estimationer
5.1 Lineær model
5.2 Dobbeltlogaritmisk model
5.3 Vejstøj som miljøvariabel
   
6 Perspektivering
6.1 Hvad værdisættes?
6.2 Benefit transfer
6.3 Værdi af støj ved anlæggelse af nye veje
6.4 Andre metoder til opgørelse af værdien af støj
  
7 Litteraturliste
   
Bilag A: Box-Cox funktionen
Fortolkning af modeller og parameterestimater
  
Bilag B: Variabeloversigt
   
Bilag C: Restled afbildet mod forventet købesum, lineær model
   
Bilag D: Box-Cox-estimation
   
Bilag E : Restled afbildet mod købesum, dobbeltlogaritmisk model