Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 37, 2003

Vurdering af muligheder for forebyggelse og alternativ bekæmpelse i frilandsgrønsager

Bilag 3 til rapporten "Muligheder for forebyggelse og alternativ bekæmpelse inden for gartneri og frugtavl"

Resumé
Forbruget af pesticider i gartneri og frugtavl er ligesom i landbruget sat til diskussion i samfundet. Der er et udbredt ønske om at få reduceret pesticidforbruget, men findes der på nuværende tidspunkt alternative metoder? Restriktioner i brugen af pesticider kan medføre store problemer inden for gartneri og frugtavl med risiko for mindre indtjeningsmulighed, hvis ikke der er udviklet gode, alternative metoder. For at få svar på spørgsmålene blev der i et projekt "Vurdering af muligheder for forebyggelse og alternativ bekæmpelse i gartneri og frugtavl" sat fokus på at indsamle viden om, hvilke alternative forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder erhvervet kan anvende i dag, samt hvor meget der i årene 2001-2002 blev forsket indenfor dette område på danske forskningsinstitutioner.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (303 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.