Vurdering af muligheder for forebyggelse og alternativ bekæmpelse i frilandsgrønsager

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammendrag

Summary

1 Indledning og baggrund
   1.1 Status og nuværende videngrundlag
   1.2 Metodebeskrivelse – forebyggelse og alternative metoder
      1.2.1 Videnindsamling
      1.2.2 Vurdering af metodernes praktiske anvendelse

2 Belastning og eksponering
   2.1 Forbrug og miljøeffekt
      2.1.1 Indledning
      2.1.2 Forbrug
      2.1.3 Risiko for grundvand og overfladevand
      2.1.4 Effekt af pesticider på markens flora og fauna
   2.2 Godkendte pesticider
      2.2.1 Fungicider
      2.2.2 Insecticider
      2.2.3 Herbicider

3 Alternative metoder - ukrudt
   3.1 Problemstilling
   3.2 Ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af frøukrudt
      3.2.1 Mekanisk og termisk bekæmpelse
      3.2.2 Nye og fremtidige alternative metoder
      3.2.3 Dækning af dyrkningsjorden - mulching
      3.2.4 Styrkelse af kulturplantens konkurrenceevne over for ukrudt
   3.3 Integrerede systemer

4 Alternative metoder - sygdomme
   4.1 Problemstilling
      4.1.1 Sædskifte
   4.2 Biologisk bekæmpelse af sygdomme
      4.2.1 Typer af antagonister
      4.2.2 Stimulering af naturligt forekommende antagonister
      4.2.3 Udbringning af specifikke antagonister
      4.2.4 Status biologisk bekæmpelse svampe
   4.3 Dyrkningsmetoder- og strategier
   4.4 Prognose/varsling for svampesygdomme i grønsager
      4.4.1 Udenlandske erfaringer, litteraturgennemgang
      4.4.2 Udenlandske erfaringer, internettet
      4.4.3 Status og oversigt
      4.4.4 Samlet vurdering af prognose - varslingssystemer

5 Alternative metoder - skadedyr
   5.1 Problemstilling
   5.2 Nøgleskadedyr
      5.2.1 Nøgleskadedyr i gulerødder
      5.2.2 Nøgleskadedyr i kål
      5.2.3 Nøgleskadedyr i løg og porre
      5.2.4 Nøgleskadedyr i salat
      5.2.5 Nøgleskadedyr i ært
      5.2.6 Grupper af skadedyr der er almindelige i alle frilandsgrønsager
   5.3 Alternative metoder til forebyggelse eller bekæmpelse
      5.3.1 Biologisk (klassisk og augmentativ) bekæmpelse
      5.3.2 Konserverende biologisk bekæmpelse
      5.3.3 Netdækning til bekæmpelse af flyvende skadedyr i grønsager
      5.3.4 Skadetærskler, skadedyrsmodeller og varslingssystemer

6 Alternative metoder - vækstregulering
   6.1 Problemstilling
   6.2 Igangværende forskning

7 Planteekstrakter og ikke-syntetiske naturstoffer
   7.1 Problemstilling
   7.2 Typer af naturstoffer
      7.2.1 Naturstoffers potentiale som bekæmpelsesmidler
   7.3 Fremtidig udvikling

8 Sortsresistens
   8.1 Problemstilling
   8.2 Nuværende situation
      8.2.1 Løg
      8.2.2 Porre
      8.2.3 Kål
      8.2.4 Gulerod
      8.2.5 Salat
      8.2.6 Ært

9 Beslutningsstøttesystemer
   9.1 Problemstilling
   9.2 Dyrkningsvejledninger
   9.3 Planteværn
   9.4 Sortsoplysninger
   9.5 Afgrødemodeller
   9.6 Fremtid

10 Erfaringer fra økologisk dyrkning
   10.1 Indledning
   10.2 Anvendte metoder og strategier i den økologiske dyrkning
      10.2.1 Løg
      10.2.2 Kål
      10.2.3 Gulerod
      10.2.4 Salat
      10.2.5 Porre
      10.2.6 Ærter til dybfrost/konserves
   10.3 Samlet status

Bilag A