Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 37, 2006

Udtørring af beton i byggefasen

- Afrapportering af udtørringsforsøg

Resumé
Under produktion af beton tilsættes cement, vand og tilslag. En del af vandet forbruges under processen og den resterende del vil blive i den færdige beton. I byggefasen er det vigtigt at fugtindholdet i betonen ikke overskrider visse grænser og da det er tids- og energikrævende at forcere udtørring, er det vigtigt at finde en model for betons udtørringsmęssige egenskaber. Dette projekt forsøger at danne grundlaget for en sådan model for beskrivelse af danske betoners udtørring.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [102 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [1.194 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Oktober 2006, © Miljøstyrelsen.