Titel

Kolofon

Titel:
Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog

Emneord:
jord; kemikalier; forurening; rensning; huse

Resume:
For at fremskaffe et forbedret beslutningsgrundlag til vurdering af mulig fjernelse af jordforurening ved og under huse, har Miljøstyrelsen udarbejdet denne rapport, hvor der er redegjort for de teknisk-økonomiske forhold ved mekanisk fjernelse af jordforurening ved og under huse. Arbejdsrapporten indeholder en angivelse af, hvordan oprensning på en given lokalitet kan gennemføres, og et priskatalog som vil kunne benyttes til at give et overordnet overslag for de tilhørende udgifter.

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt, 1032; Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
NIRAS Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S; Hedeselskabet Miljø & Energi

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Birch, Carl; Fischer, Erling V.; Grølsted, Palle; Elsgaard, Tine

Anden bidragyder:
Schultz IT (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
87-7614-770-3

ISSN nr. Trykt version :
0105-3094

Version:
1.0

Versionsdato:
2006-02-13

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, kap10.htm, kap11.htm, kap12.htm, samf.htm, sum.htm, bred01.htm, bred02.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, udskriv.htm, 87-7614-770-3.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, fig3_1.jpg, fig3_2.jpg, fig3_3.jpg, fig3_4.jpg, fig3_5.jpg, fig3_6.jpg, fig3_7.jpg, fig3_8.jpg, fig3_9.jpg, fig3_10.gif, fig3_11.jpg, fig3_12.jpg, fig3_13.jpg, fig4_1.gif, fig5_1.gif, fig5_2.gif, fig5_2a.gif, fig5_3.gif, fig5_3a.gif, fig5_3b.gif, fig5_4.gif, fig5_4a.gif, figb_1.gif, figc_1.gif, figd_1.gif, fige_1.gif, figf_1.gif

Udgiverkategori:
Statslig

 



Version 1.0 Februar 2006, © Miljøstyrelsen.