Fjernelse af jordforurening ved og under huse - Priskatalog

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Indledning og formål

2 Grundlæggende forhold

3 Mekaniske oprensningsmetoder

4 Priskatalog

5 Eksempler på prisoverslag

6 Referencer

Bilag 1 Priskatalog, bygningstype 1, Lav bygning på terræn