Miljøprojekt nr. 1163, 2008

Fund af glyphosat og AMPA i drikkevand fra små vandforsyningsanlæg i Storstrøms Amt

Resumé
28 private vandforsyningsanlæg blev undersøgt for glyphosat/AMPA. Kilderne til glyphosat/AMPA i brønde var grund og overfladevand fx fra behandlede gårdspladser, marker og hegn. Brøndene lå i moræneler, der var horisontalt og vertikalt opsprækket. Der kunne ikke med sikkerhed vises sammenhæng mellem fund og transport gennem sprækker. Sammenholdes afstand mellem brønde og kilder, falder glyphosat/AMPA koncentrationerne med stigende afstand. Coliforme bakterier blev fundet hyppigt i grundvand fra sprækkerne.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [585 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [1.793 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

 


Version 1.0 April 2007, © Miljøstyrelsen.