Miljøprojekt nr. 1186, 2008

Trinopdelt forgasning af imprægneret affaldstræ

Resumé
Formålet med projektet var at afklare, om en trinopdelt forgasser og en oparbejdningsproces til Cu, Cr og As er bæredygtig til behandling af imprægneret affaldstræ. Et litteraturstudie har ikke afklaret arsens opførsel ved høje temperaturer. Lab.-forsøg har vist, at indholdet af arsen i asken stiger med temperaturen. Idet forgasseren opererer ved høj temperatur, underbygger disse resultater derfor ikke konceptet. 100 timers forsøg viser, at forgasseren har potentiale som en bæredygtig behandlingsproces.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [104 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [6.849 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 August 2007, © Miljøstyrelsen.