Miljøprojekt Nr. 1207, 2008

Nyttiggørelse af trykimprægneret træ

– Nyttiggørelse af trykimprægneret træ ved metalekstraktion

Resumé
I denne proces til behandling af trykimprægneret træ fjernes tungmetallerne selektivt fra træaffaldet. Kravene til behandlingsprocessen er opstillet med udgangspunkt to scenarier. I scenario 1 genanvendes det rensede træ til fremstilling af spånplader. I scenario 2 energiudnyttes det rensede træ i et biomassefyret kraft-varme anlæg. Rapporten konkluderer, at scenario 1 (genanvendelse af renset træ i spånpladeproduktion) er det økonomisk mest attraktive scenario.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [173 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [366 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 



Version 1.0 November 2007, © Miljøstyrelsen.