Affaldsstatistik 2006

Kolofon

Titel:
Affaldsstatistik 2006

Emneord:
affald, waste

Resume:
Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2006. Udviklingen sættes desuden i relation til sigtelinierne i regeringens Affaldsstrategi 2005-2008.

Serietitel- og nummer:
Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2008

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
COWI

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Lene Gravesen

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-7052-753-8

ISBN nr. Trykt version :
978-87-7052-754-5

Version:
1.0

Versionsdato:
2008-04-30

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Inventarliste:
bred01.htm, bred02.htm, bred03.htm, bred04.htm, bred05.htm, bred06.htm, bred07.htm, bred08.htm, bred09.htm, bred10.htm, default.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, kap10.htm, kap11.htm, kap12.htm, kap13.htm, kolofon.htm, sam.htm, udskriv.htm, 978-87-7052-753-8.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, s05.gif, s16.gif, s17.gif, s18.gif, s29.gif, s30.gif, s31.gif, s32.gif, s34.gif, s36.gif, s37.gif, s38.gif, s40.gif

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 April 2008, © Miljøstyrelsen.