Miljøprojekt Nr. 1246, 2008

Forarbejde til Teknologiudvalget

Resumé
Denne rapport er et forarbejde til brug for Teknologiudvalget, nedsat under Skov- og Naturstyrelsen nu Miljøstyrelsen, i forbindelse med rådgivning om de fremtidige krav til dokumentation af miljøteknologi til landbrug. Teknologiudvalget har en central funktion som rådgivende instans, i forhold til udviklingen af standard og certificeringsordningen, Teknologilisten og i forhold til det nye BAT-bladsystem. Disse tre tiltag, skal bidrage til at fremme et velfungerende marked for miljøeffektive landbrugsteknologier.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [223 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [333 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Oktober 2008, © Miljøstyrelsen.