Forarbejde til Teknologiudvalget

Kolofon

Titel:
Forarbejde til Teknologiudvalget

Resume:
Denne rapport er et forarbejde til brug for Teknologiudvalget, nedsat under Skov- og Naturstyrelsen nu Miljøstyrelsen, i forbindelse med rådgivning om de fremtidige krav til dokumentation af miljøteknologi til landbrug. Teknologiudvalget har en central funktion som rådgivende instans, i forhold til udviklingen af standard og certificeringsordningen, Teknologilisten og i forhold til det nye BAT-bladsystem. Disse tre tiltag, skal bidrage til at fremme et velfungerende marked for miljøeffektive landbrugsteknologier.

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt Nr. 1246 2008

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
MST Erhverv

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Arne Grønkjær Hansen, Thorkild Qvist Frandsen, Michael Jørgen Hansen, Mathias Andersen, Helle Birk Domino, AgroTech A/S og Randi Dalgaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet.

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-7052-824-5

ISBN nr. Trykt version :
978-87-7052-826-9

Version:
1.0

Versionsdato:
2008-10-31

Formater:
html, gif, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, samf.htm, bred01.htm, bred02.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, udskriv.htm, 978-87-7052-824-5.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, fig2_1.gif, fig2_2.gif, fig2_3.gif,

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 Oktober 2008, © Miljøstyrelsen.