Miljøprojekt Nr. 1257, 2008

Resistens hos brune rotter

Monitering af resistens hos den brune rotte i Danmark 2007

Resumé
I 2007 satte Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet, fokus på rotter fra de områder der dækker de tidligere Ribe og Vejle Amter foruden kommunerne København og Frederiksberg. Resistens af betydning for den praktiske bekæmpelse blev med en enkelt undtagelse fundet hos rotter fra alle de deltagende kommuner i de tidligere Ribe og Vejle Amter, mens der ikke blev fundet resistens i kommunerne København og Frederiksberg. Derudover blev resistens for første gang fundet i Glostrup og Ishøj kommuner.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [65 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [608 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 December 2008, © Miljøstyrelsen.