Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12, 2008

Baggrundsrapport om miljøkrav til store olielagre

Oplag af olieprodukter

Resumé
Indledningsvis gives en beskrivelse af olieprodukter og indretningen af typiske olielagre. Derefter er der en gennemgang af normer, tekniske forskrifter og vejledninger, der er relevante for en miljøgodkendelse. Sikkerhedsmæssige aspekter er belyst og miljømæssige risici ved lækage eller større udslip er gennemgået. På baggrund heraf er der givet anbefalinger til krav til såvel eksisterende som nye olieoplag i forbindelse med miljøgodkendelser. Endelig er der stillet forslag til egenkontrolforanstaltninger.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [455 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [6.879 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 December 2008, © Miljøstyrelsen.