Miljøprojekt nr. 1267, 2009
Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Vurdering af naturlig nedbrydning af tjærestoffer i grundvand. Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Ringe, Fyn

Resumé
På en fynsk lokalitet, der tidligere husede Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, findes som følge heraf en kraftig forurening med tjærestoffer i jord og grundvand. Der er foretaget en lang række undersøgelser og vurderinger af forureningsudbredelse, risiko og oprensningsmuligheder for denne lokalitet, og denne rapport sammenfatter litteraturstudie, undersøgelsesresultater og vurderinger med relation til transport og nedbrydning af forureningen.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [443 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [7863 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Marts 2009, © Miljøstyrelsen.