Miljøprojekt nr. 1271, 2009

Udvikling og validering af en metode til analyse af kolophonium i kosmetiske produkter

Resumé
Tidligere publicerede analytiske metoder til identifikation og kvantificering af de primære kolofonium komponenter blev undersøgt ud fra forskellige aspekter med henblik på udvælgelse af en analysemetode. De vigtigste aspekter var, at metoden skal kunne bruges af mindre avancerede analyselaboratorier, være robust og detektering af komponenter skal ske uden derivatisering. På baggrund af litteraturstudiet blev det besluttet, at en ny metode var nødvendig til dette projekt. Vi har derfor udviklet en omvendt fase HPLC metode med UV detektion ved brug af diode-array-detektor (DAD). Som referencestoffer blev anvendt rene ikke-oxiderede harpikssyrer og et stabilt oxidationsprodukt (sidstnævnte som markør for en mulig autooxidation og dannelse af allergifremkaldende oxidationsprodukter). Den analytiske separation er god, hvilket ikke tidligere har været opnået med en HPLC metode for kolofonium.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [78 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [308 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Marts 2009, © Miljøstyrelsen.