Miljøprojekt nr. 1300, 2009

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2007

Resumé
Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2007 er blevet opgjort. Statistikken viser, at der blev indsamlet og genanvendt 125.000 tons glasemballage. Oplysninger for metalemballage viser, at der blev genanvendt 30.500 tons svarende til 86,8 procent af potentialet. I mængden indgår forbrændingsskrot.
Genanvendelsen af emballagepapir og -pap er på 60,5 %. Genanvendelsen af plastemballage blev beregnet til 43.200 tons og svarer til 21,8 procent af potentialet. I 2007 blev der indsamlet knapt 3 mio. træpaller til reparation, 25 % blev kasseret. Den genanvendte mængde er beregnet til 35.400 tons. Der blev der indsamlet 556.400 tons til genanvendelse eller 56,8 procent af al emballage.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [333 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [408 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 September 2009, © Miljøstyrelsen.