Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2007

Kolofon

Titel:
Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2007

Emneord:
Emballageaffald, genanvendelsesmål, glas, papir, pap, plast, træ, metal, emballagematerialer

Resume:
Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2007 er blevet opgjort. Statistikken viser, at der blev indsamlet og genanvendt 125.000 tons glasemballage. Oplysninger for metalemballage viser, at der blev genanvendt 30.500 tons svarende til 86,8 procent af potentialet. I mængden indgår forbrændingsskrot.

Genanvendelsen af emballagepapir og -pap er på 60,5 %. Genanvendelsen af plastemballage blev beregnet til 43.200 tons og svarer til 21,8 procent af potentialet. I 2007 blev der indsamlet knapt 3 mio. træpaller til reparation, 25 % blev kasseret. Den genanvendte mængde er beregnet til 35.400 tons. Der blev der indsamlet 556.400 tons til genanvendelse eller 56,8 procent af al emballage.

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt Nr. 1300 2009

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
Miljøstyrelsen

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Ole Kaysen, Econet og
Kathe Tønning, Teknologisk Institut

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-92548-38-2

ISBN nr. Trykt version :
978-87-92548-37-5

Version:
1.0

Versionsdato:
2009-09-03

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, bred01.htm, bred02.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, kap10.htm, kap11.htm, kap12.htm, kap13.htm, udskriv.htm, 978-87-92548-38-2.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, s37.gif, s52.gif, s54.gif, s73.gif, s80.gif, s88.gif, s104.gif, s108.gif

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 September 2009, © Miljøstyrelsen.