Konsulentordning til kommuner, regioner og statslige institutioner for at afvikle brugen af pesticider på det offentlige areal – Sammenfattende rapport

Kolofon

Titel:
Konsulentordning til kommuner, regioner og statslige institutioner for at afvikle brugen af pesticider på det offentlige areal – Sammenfattende rapport

Emneord:
Pesticider, pesticidfri, Renholdelse, Offentlig, Udfasning, Forbrug, Pesticidaftale, Handlingsplan, Bjørneklo Boldbaner

Resume:
Som følge af indgåelse af pesticidaftalen imellem kommunerne, regionerne og staten er der etableret en konsulentordning for udfasning af pesticider.

Konsulentordningen har løbet gennem 2007 og 2008. Elementerne i konsulentordningen har været fokus på pesticidaftalen og konsulentordningen gennem artikler, skriftlig henvendelse og rundringning.

Et andet centralt element i konsulentordningen har været etablering af en litteratursamling, der er uddelt til organisationerne. Endelig er der gennemført egentlig konsulentbistand i form af telefonbistand og møder.

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt Nr. 1302 2009

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
Miljøstyrelsen

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Henrik Bay, NIRAS

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-92548-50-4

ISBN nr. Trykt version :
978-87-92548-51-1

Version:
1.0

Versionsdato:
2009-09-10

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, udskriv.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, 978-87-92548-50-4.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, s42a.gif, s42b.jpg, s43a.gif, s43b.gif, s44a.jpg, s44b.jpg

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 September 2009, © Miljøstyrelsen.