Konsulentordning til kommuner, regioner og statslige institutioner for at afvikle brugen af pesticider på det offentlige areal – Sammenfattende rapport

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Indledning

2 Resultater

3 Diskussion

4 Konklusion

5 Referencer

Bilag A Udarbejde artikler

Bilag B Brev om ordningen

 Version 1.0 September 2009, © Miljøstyrelsen.