Miljøprojekt nr. 831, 2003

Emballageforsyningen i Danmark 2001

Resumé
Mængden af ny emballage som findes på det danske marked i 2001 er opgjort til 1.mio tons. Det svarer til et årligt emballageforbrug på 193 kg/indbygger. 57% af emballagemængden udgøres af transportemballage, som primært bliver til affald i virksomheder og butikker. 43% af emballagemængden udgøres af salgsemballager, som primært bliver til affald hos forbrugerne. Emballageforsyningsmængden ligger på niveau med mængden de seneste år. Anvendelsen af genbrugsemballager er ligeledes opgjort. Det drejer sig om øl og vandflasker, plastkasser, paller m.m. Der er ca. 606 mio. enheder i cirkulation svarende til en mængde på 1,2 mio. tons.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (1491 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.