Emballageforsyningen i Danmark 2001

Kolofon

Titel:
Emballageforsyningen i Danmark 2001

Resume:
Mængden af ny emballage som findes på det danske marked i 2001 er opgjort til 1.mio tons. Det svarer til et årligt emballageforbrug på 193 kg/indbygger. 57% af emballagemængden udgøres af transportemballage, som primært bliver til affald i virksomheder og butikker. 43% af emballagemængden udgøres af salgsemballager, som primært bliver til affald hos forbrugerne. Emballageforsyningsmængden ligger på niveau med mængden de seneste år. Anvendelsen af genbrugsemballager er ligeledes opgjort. Det drejer sig om øl og vandflasker, plastkasser, paller m.m. Der er ca. 606 mio. enheder i cirkulation svarende til en mængde på 1,2 mio. tons.

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Udførende institution:
LOGISYS A/S

Forfatter:
Jakobsen, Jan

Sprog:
dan

Emneord:
emballage; statistik; import; eksport; produktion; sammensætning;
kortlægning

URL:
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2003/87-7972-822-7/html/

ISSN nr:
0105-3094

Versionsdato:
24-07-2003

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
emballage, statistik, import, eksport, produktion, sammensætning, kortlægning