Emballageforsyningen i Danmark 2001

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary in English

1 Formål med opgaven

2 Metodeanvendelse
   2.1 Opbygning og forberedelse af databehandlingsmodel
   2.2 Data fra Danmarks Statistik overføres til databasen
   2.3 Kvalitetssikring af materialet fra Danmarks Statistik
   2.4 Opgørelse af forsyningen af tomme emballager
   2.5 Opgørelse af forsyningen af fyldte emballager
   2.6 Genbrugelige og genpåfyldelige emballager
   2.7 Kvalitetssikring af forsyningen af tomme emballager
   2.8 Emballageforsyningen fordelt på varepositioner
   2.9 Kvalitetssikring af samlet opgørelse
   2.10 Samlet opgørelse af emballageforsyningen
   2.11 Rapportering

3 Forsyning af tomme emballager
   3.1 Løbende forbedringer af statistikgrundlaget
   3.2 Anvendelsen af laminater
   3.3 Fiberbaserede materialer (papir- og pap-materialer)
   3.4 Glas
   3.5  Plast
   3.6 Metal
   3.7 Tekstil
   3.8 Træ
   3.9 Samlet forsyning af tomme emballager

4 Import/eksport af fyldte emb.

5 Samlet emballageforsyning
   5.1 Emballageforsyning sammenlignet med tidligere år

6 Genbrugs- og genpåfyldelige emballager
   6.1 Metode

7 Vurdering af usikkerheden
   7.1 Kommentarer til data fra Danmarks Statistik
   7.2 Vurdering af emballageanvendelsen

8 Fordeling af emballageforsyning på varegrupper
   8.1 Forsyning fordelt på varepositioner

9 Bilag
   Bilag A: Forsyning af tomme emballager
   Bilag B: Opgørelse af genbrugs- og genpåfyldelige emballager
   Bilag C: Fordeling af emballageforsyningen på varegrupper