2002 Miljøprojekt.   Under udarbejdelse. Sammenstilling af danske basisdata for bioforgasning af organisk dagrenovation /2/ 2002 Miljøprojekt.   Under udarbejdelse. Sammenhæng mellem sortering, forbehandling og kvalitet af biomasse /3/,/4/ 2002 Miljøprojekt nr. 688. Organisationsmodeller for udnyttelse af organisk dagrenovation /5/ 2001 Rapport fra Aalborg Kommune udarbejdet af Rambøll Vurdering af Dewaster til forsortering af kildesorteret organisk dagrenovation /6/ 2002 Rapport fra AFAV   Under udarbejdelse. Forbehandling af organisk affald med hydraulisk stempelseparator.   /7/,/8/