Afsætning af bioforgasset organisk affald

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

Indledning

1 Separation af organisk dagrenovation
   1.1 Typer af separationsanlæg i Danmark
   1.2 Erfaringer med separationsteknologi i praksis
   1.3 Krav til den organiske fraktion
   1.4 Geografisk placering af separationsanlæg og biogasanlæg
   1.5 Deldiskussion

2 Økonomi ved anvendelse af affald i bioforgasning
   2.1 Anlægstyper
      2.1.1 Kapacitet
      2.1.2 Gaspotentiale og økonomi
   2.2 Totaløkonomiske betragtninger
   2.3 Deldiskussion

3 Afsætningssikkerhed
   3.1 Geografisk vurdering af afsætningsmuligheder
      3.1.1 Husdyrtæthed
      3.1.2 Affaldsprodukter
      3.1.3 Indhold af kvælstof og fosfor i affaldsprodukterne
      3.1.4 Afhændelse
      3.1.5 Prognose 2010
   3.2 Deldiskussion
   3.3 Interviewundersøgelse af landmændenes erfaringer og holdninger til affaldsprodukter
      3.3.1 Metode
      3.3.2 Har aldrig brugt affaldsprodukter
      3.3.3 Tidligere brugere af affaldsprodukter
      3.3.4 Aktuelle brugere af affaldsprodukter
   3.4 Interviewundersøgelse af fødevareerhvervets holdning til brug af affaldsprodukter i jordbruget
      3.4.1 Metode
      3.4.2 Kartoffelmelscentralen
      3.4.3 Arla Foods
      3.4.4 Cerealia Danmark A/S
   3.5 Resultater og deldiskussion
      3.5.1 Landmændenes erfaringer og holdninger
      3.5.2 Fødevareerhvervets tilkendegivelser

4 Diskussion

5 Konklusion

Referencer