Miljøprojekt nr. 832, 2003

Afsætning af bioforgasset organisk affald

Resumé
Rapporten redegør for mulighederne for at afsætte organisk dagrenovation via bioforgasning til jordbrugsformål. Specielt belyses landmændenes og industriens holdning til brug af affaldsprodukter som gødning i jordbruget med særlig fokus på bioforgasset organisk dagrenovation. Desuden beregnes det tilgængelige landbrugsareal i en her og nu situation og den forventede arealsituation i år 2010 i relation til muligheden for at udbringe bioforgasset organisk dagrenovartion og andre affaldsprodukter. Udbringes kat. II og III produkter vil stort set alt overskydende areal i 2010 kunne udnyttes til udbringelse af organiske affaldsprodukter.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (175 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (1710 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.