Forseparering Forbehandling Proces Efterseparering Slutafsætning *AFAV Poser indfødes i tromle sammen med 8-10% halm (for stabilisering). Separation sker gennem den 40 m lange tromle.   Opblanding i tank med gylle efterfulgt af findeling. Hygiejnisering. Termofil reaktor (53°C) - Flydende fraktion til jordbrugsformål. Fast fraktion til forbrænding Grindsted Grovneddeling efterfulgt af magnetseparator og finneddeler Sammenblanding med slam i pulper efterfulgt af finsnitter Hygiejnisering (70°C i 1 time) + mesofil reaktor (38°C) Separationsanlæg efterfulgt af sibåndspresse Fast fraktion (24% ts) afsættes til jordbrugsformål Nordsjællands Biogasanlæg I/S Affaldskværn efterfulgt af hydropulper Separering i børste/vibrator-sigte. Fast fraktion via hydrolysetank til børste/skrue- presse.   Flydende fraktion til forgasning. Mesofil reaktor (35°C) - Fast fraktion fra forbehandling til jordbrugsformål som kompost. Flydende afgasset fraktion til jordbrugsformål.   Sinding-Ørre Neddeling efterfulgt af  rullesigte Opblanding i tank med gylle efterfulgt af findeling Hygiejnisering (70°C i 1 time) + termofil reaktor (50°C) Skruepresse Flydende fraktion til jordbrugsformål. Fast fraktion til kompost/forbrændi ng Studsgård Grovneddeling efterfulgt af rullesigte   Opblanding i tank med gylle efterfulgt af findeling Hygiejnisering (60°C i 2½ time) + termofil reaktor (52°C) Skruepresse Flydende fraktion til jordbrugsformål. Fast fraktion til forbrænding Vegger Biogasanlæg - Opblanding i tank med recirkuleret afgasset gylle. Pressesnegl m. flydende produkt til mellemlager derfra gennem macerator   Termofil reaktor (55°C) - Fast fraktion fra pressesneglen til forbrænding. Flydende fraktion til jordbrugsformål. Vaarst-Fjellerad (forsøg 1998) Grovneddeling efterfulgt af rullesigte   Aflæsning i mixer med poseopriver. Via lukket snegl føres produktet til reaktor m. omrøre. Termofil reaktor (53°C) Separering i gylleseparator Fast fraktion til forbrænding. Flydende fraktion til jordbrugsformål. Ålborg (Vaarst- Fjellerad) Grovneddeling efterfulgt af rullesigte   Aflæsning i mixer med poseopriver. Via fødesnegl føres produktet gennem dewaster til biomassetank.   Termofil reaktor (53°C) - Fast fraktion til forbrænding. Flydende fraktion til jordbrugsformål. Århus Optisk separation og oprivning af poser. Grovsigtning og moderat neddeling. Opblanding i tank med gylle efterfulgt af findeling. Hygiejnisering. Mesofil reaktor (35°C) - Fast og flydende fraktion til jordbrugsformål. *Det organiske affald afsættes efter forseparering til tre forskellige biogasanlæg