Fordele Ulemper Placering ved forbrændingsanlæg -  Nem bortskaffelse af restaffald -  Overskudsvarme -  Frit slutbehandlingssted -  Myndighedsbehandling -  Stor driftsikkerhed -  Transport af org. dagrenovation -  Etablering af mellemlager -  (transport af vand og tab af N) Placering ved biogasanlæg -  Nem bortskaffelse af den org. dagrenovation -  Overskudsvarme -  Få anlægsændringer -  Transport af restaffald -  Fast slutbehandlingssted -  Lille driftsikkerhed -  (Lang afskrivningsperiode) Placering ved et anlæg med både forbrænding og forgasning -  Nem bortskaffelse af restaffald -  Nem bortskaffelse af den org. dagrenovation   -  Overskudsvarme -  Fast slutbehandlingssted (fast behandlingspris) -  Myndighedsbehandling -  Stor driftsikkerhed -  Kobling med landbruget går tabt (høj afsætningspris!) -  Proces uden gylle