Produkt   Produktmæn gde tons Gasmængd e Nm3 Energi kWh (1 Nm3 = 6 kWh) Energisalg efter   effekttab Afregning Kr. (ved 0,6 kr./kWh) Gylle 6.000 78.000 468.000 173.160 103.896 2.000 250.000 1.500.000 555.000 333.000 Organisk dagrenovati on 436.896 Kilder: */16/ **/18/