Amt tons P i   affalds- produkter tons N tons P i slam tons N i slam Bornholms Amt 6 8 53 73 Fyns Amt 77 155 468 650 Hovedstadsområdet 41 199 1372 1902 Nordjyllands Amt 77 374 582 807 Ribe Amt 32 54 201 279 Ringkøbing Amt 1.863 823 342 475 Storstrøms Amt 9 57 185 257 Sønderjyllands Amt 295 934 217 301 Vejle Amt 74 192 366 508 Vestsjællands Amt 571 1.027 255 354 Viborg Amt 33 168 245 340 Århus Amt 242 995 530 736 I alt 3.319 4.986 4816 6682