Mængde (tons) Gennemsnit P (g/kg TS) Tons P ved 85 % tørstof Areal til   udspredning (ha) Kategori I 16.000 55 748 24.933 Kategori II 27.000 55 1.262 42.075 Kategori III 225.000 55 10.518 350.625