Overskydende landbrugsareal efter husdyrgødning = 1.221.034 Ændring af DE til1,4 pr ha = - 148.000 1.073.034 Arealforbrug til spildevandsslam = - 98.421 Arealforbrug til andre restprodukter = - 110.000 Arealforbrug til organisk dagrenovation = - 1.552 Overskydende areal (ha) = 852.947