Overskydende landbrugsareal efter husdyrgødning   = 855.748 Nedgang i landbrugsarealet (prognose) = -156.000 699.748 Arealforbrug til spildevandsslam = - 98.421 Arealforbrug til andre restprodukter = - 110.000 Arealforbrug til organisk dagrenovation = - 8.750 Overskydende areal (ha) = 462.577