Statistik for hjemmekompostering 2001

Kolofon

Titel:
Statistik for hjemmekompostering 2001

Resume:
Det er beregnet at ca. 404.000 husstande i en- og tofamiliehuse hjemmekomposterer vegetabilsk madaffald i egen have - i gennemsnit 50 kg om året - svarende til 20.200 ton i alt. Hertil kommer 610 ton fra ca. 61.000 sommerhuse som i gennemsnit komposterer 10 kg vegetabilsk madaffald om året. Det antages at ca. 12.000 husstande deltager aktivt i en ordning for lokal kompostering med 50 kg pr. år pr. Husstand svarende til 600 ton. Totalt regnes således med at der hjemme-/lokalkomposteres i størrelsesordenen 21.400 ton vegetabilsk madaffald om året.

Serietitel og -nummer:
Miljøprojekt, 855

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
Econet A/S

Forfatter:
Petersen, Claus; Kielland, Martin

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2003/87-7972-960-6/html/

Digital ISBN nr:
87-7972-960-6

ISSN nr:
0105-3094

Version:
1

Versionsdato:
09-09-2003

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
husholdninger; kompostering; statistik

Copyright:
Miljøstyrelsen