Miljøprojekt nr. 855, 2003

Statistik for hjemmekompostering 2001

Resumé
Det er beregnet at ca. 404.000 husstande i en- og tofamiliehuse hjemmekomposterer vegetabilsk madaffald i egen have - i gennemsnit 50 kg om året - svarende til 20.200 ton i alt. Hertil kommer 610 ton fra ca. 61.000 sommerhuse som i gennemsnit komposterer 10 kg vegetabilsk madaffald om året. Det antages at ca. 12.000 husstande deltager aktivt i en ordning for lokal kompostering med 50 kg pr. år pr. Husstand svarende til 600 ton. Totalt regnes således med at der hjemme-/lokalkomposteres i størrelsesordenen 21.400 ton vegetabilsk madaffald om året.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (37 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (44 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.