Statistik for hjemmekompostering 2001

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Metode
   1.1 Dataindsamling
   1.2 Opgørelsesmetode
      1.2.1 Tidligere anvendt metode
      1.2.2 Metode for 2001
   1.3 Afgrænsning og definitioner
      1.3.1 Hjemmekompostering og lokalkompostering
      1.3.2 Registrerede og deltagende husstande

2 Kortlægningens resultater
   2.1 Hjemmekompostering
      2.1.1 Deltagende husstande ifølge kommunedatabasen
      2.1.2 Mængden af lokal- og hjemmekomposteret madaffald
      2.1.3 Andre forhold

3 Datakvalitet

4 Referencer