Statistik for madaffald 2001

Kolofon

Titel:
Statistik for madaffald 2001

Resume:
I 2001 blev der indsamlet 20.637 ton madaffald fra 2.090 storkøkkener - svarende til 70-100% af potentialet. Fra ca. 70 detailhandel og fremstillingsvirksomheder blev der indsamlet 3.144 ton madaffald. Det er usikkert hvor stort potentialet er fra denne type virksomheder. Hovedparten blev oparbejdet til madpulp, der blev afsat til svineproducenter. Resten blev til kød/benmel eller mel/fedt.

Serietitel og -nummer:
Miljøprojekt, 857

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Udførende institution:
ECONET A/S

Forfatter:

Petersen, Claus; Kielland, Martin

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2003/87-7972-964-9/html/

Digital ISBN nr:
87-7972-964-9

ISSN nr:
0105-3094

Versionsdato:
03-09-2003

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
husholdningsaffald; levnedsmidler; storkøkkener; affaldsmængder; statistik