Miljøprojekt nr. 857, 2003

Statistik for madaffald 2001

Resumé
I 2001 blev der indsamlet 20.637 ton madaffald fra 2.090 storkøkkener - svarende til 70-100% af potentialet. Fra ca. 70 detailhandel og fremstillingsvirksomheder blev der indsamlet 3.144 ton madaffald. Det er usikkert hvor stort potentialet er fra denne type virksomheder. Hovedparten blev oparbejdet til madpulp, der blev afsat til svineproducenter. Resten blev til kød/benmel eller mel/fedt.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (31 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (34 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.