Statistik for madaffald 2001

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Metode
   1.1 Dataindsamling
   1.2 Opgørelsesmetode
      1.2.1 Potentiale
      1.2.2 Indsamling og behandling af madaffald
      1.2.3 Afsætning
   1.3 Afgrænsning og definitioner
   1.4 Lovgrundlag
      1.4.1 Bekendtgørelse nr. 883, 1986

2 Kortlægningens resultater
   2.1 Potentiale
   2.2 Indsamling
   2.3 Afsætning
      2.3.1 Madpulp
      2.3.2 Kød-/benmel m.v.

3 Datakvalitet
   3.1 Skøn af potentialet
      3.1.1 Potentialet bestemt gennem andre undersøgelser
   3.2 Kilder

4 Referencer