Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.1 indberettet affaldsmængde Amt Indberetninger   Antal Vådvægt Tons Tørvægt Tons TS-%  Bornholm 12 43.427 996 2,3 Frederiksborg   1 2.192 1.480 67,5 Fyn 33 85.641 13.712 16,0 København 4 2.400 251 10,5 Nordjylland 66 666.662 17.126 2,6 Ribe   13 222.442 9.981 4,5 Ringkøbing 29 506.500 20.023 4,0 Roskilde   8 71.353 12.164 17,0 Storstrøm 10 56.890 5.629 9,9 Sønderjylland 26 355.702 14.976 4,2 Vejle   18 392.628 21.398 5,5 Vestsjælland   17 291.117 51.573 17,7 Viborg   27 733.210 26.977 3,7 Århus 32 237.060 9.452 4,0 I alt 296 3.667.224 205.737 5,6 Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder 2001.